Godkjente varmblodstravere - importsæd

From Above- godkjent i Norge for 2011. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  10.03.2011

I 2011 vil norske oppdrettere av varmblodstraver kunne velge mellom 60 hingster på importsæd. Lista er nå oppdatert foran årets avlssesong som er like om hjørnet. Noen vil trolig stusse over at Fast Photo, som ble avvist på kåringa på Bjerke 9.mars på grunn av halthet, står oppført på lista over godkjente importhingster.
Hingsten blir tilgjengelig for norske hoppeeiere, men kommer ikke til å stå i Norge.
Avlsrådgiver Tore Kvam ved NHS forklarer:
- I følge kåringsreglementet stilles det ikke de samme helsekravene til hingster som skal godkjennes for importsæd. Det som vurderes her er avstamning, egenprestasjoner og eventuelt avlsmeritter. Og det kreves at importøren må være norsk, slik at bedekningstall blir innrapportert til DNT (Det norske Travselskap).
- Betyr det at kåringsmyndightene i Norge ikke har noen kunnskap om helsa til hingstene som står stasjonert i utlandet?
- Ja, slik reglementet er i dag er det resultatet. Kravene er at det må foreligge fruktbarhetsdata og avt drektighetsresultater for hingsten. Ut over det stilles det ingen helsekrav til hingsten. Det ville være feil bruk av ressurser og ikke formålstjenlig å reise rundt i Europa og Nord-Amerika for å inspisere 60 hingster, sier avlsleder Tore Kvam.

Her er lista over godkjente importhingster:

Godkjente importhingster 2011, pr. 10.03.11
Nr. Navn Nr. Navn
1 Adrian Chip 31 Lindy Lane
2 Andover Hall 32 Look De Star
3 Angus Hall 33 Love You
4 Cantab Hall 34 Make It Happen
5 Classic Photo 35 Micro Mesh
6 Clerk Magistrate 36 Mr. Pine Chip
7 Coktail Jet 37 Muscle Mass
8 Conway Hall 38 Muscles Yankee
9 Crazed 39 Muscles Yankee
10 Credit Winner 40 Offshore Dream
11 Daguet Rapide 41 Olimede
12 Dahir De Prelong 42 Order By Fax
13 Diablo Va Bene 43 Orlando Vici
14 Diesel Don 44 Otello Pierji
15 Donato Hanover 45 Password
16 Dream Vacation 46 Pine Chip
17 Enjoy Lavec 47 Quaker Jet
18 Explosive Matter 48 Quatre Juillet
19 Fast Photo 49 Quite Easy
20 Federal Flex 50 Repeat Love
21 Flirtin Man 51 Revenue
22 From Above 52 Rite on Line
23 Ganymede 53 Roc Meslois
24 Gigant Neo 54 Russel November
25 Jaded 55 S.J's Photo
26 Jeanbat du Vivier 56 Super Photo Kosmos
27 Judge Joe 57 Torvald Palema
28 Juliano Star 58 Turbo Sund
29 Kadabra 59 Varenne
30 Ken Warkentin 60 Zola Boko