Gratis seminar-åpent for alle

Kaldblodsføll på Høylandet i Nord-Trøndelag. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  17.03.2011

I tilknytning til kaldblodsforeningen Veikle Balder sitt årsmøte arrangeres det et åpent seminar på Starum lørdag 2.april. Tema blir drektighet og følling, kåringssystemet for kaldblodstraver og hoppelinjer hos den moderne kaldblodstraveren. Seminaret starter klokka 15, og foregår i undervisningsrommet på internatet på NHS. Her er detaljer i programmet:

1. Avlsutviklingen hos kaldblodstraveren med vekt på betydningsfulle hoppelinjer
    Hans Erik Uhlin, professor, forfatter og kaldblodsentusiast

2. Tanker om dagens kaldblodskåring og tiltak inn mot en kaldblodets festhelg
    Tore Kvam, spesialrådgiver ved Norsk Hestesenter

3. Rutiner rundt siste del av drektighet, følling og føllets første levetid
    Målfrid Vatne, veterinær og kaldblodsoppdretter