Jorunn foreleste for veterinærstudentene

Jorunn Ballangrud har undervist veterinærstudentene hestavlsteori. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  23.03.2011

Jorunn Ballangrud er til daglig å treffe på avlsavdelingen ved Norsk Hestesenter. Nylig holdt Jorunn foredrag på Norges Veterinærhøgskole, der hun var invitert til å holde fordrag om avlslære for hest for veterinærstudentene. Jorunn er selv utdannet sivilagronom, og hun har erfaring med oppdrett av flere ulike ponniraser, kaldblodstraver og lipizzaner.
- Jeg presenterte organisasjonen av hesteavlen i Norge, og hva som veklegges i avlsarbeidet hos hest. hersteavl er ulik annen husdyravl i den forstand at de ulike rasene har ulike avlsmål. Det er andre avlsmål for en barnevennlig ponnirase enn for en topptrent traver. Derfor vektlegger vi ulike egenskaper hos de ulike hesterasene. Under forelesningen forklarte jeg også hovedinnholdet i Avlsforskiften for hesteavl, forteller Jorunn.