Kuskeprøve - sertifisering

 

  

Fra en sertifiseringsprøve i Lena sentrum i Østre Toten. Foto: Lena Erfjord
Skrevet av Kari Hustad,  21.03.2011

Lørdag 10.mars deltok 9 ekvipasjer på sertifiseringsprøve for kusker i Førde. Som godkjent kusk er du med på å øke kvaliteten på kjøreoppdrag i Norge. De som ønsker å gjennomføre en sertifiseringsprøve lokalt kan ta kontakt med Øystein Bakken 41 33 24 48 for nærmere informasjon.Kuskeprøven gjennomføres over hele Norge. For at Norsk Hestesenter skal kunne arrangere prøven bør det være minst 6-8 deltagere. Hvis det er flere deltagere kan det gjennomføres to prøver på samme sted. Som oftest har det vært en lokal leder i et kjørelag eller forening, som har vært kontaktperson mellom Norsk Hestesenter og deltagerne. Pr i dag er det over 120 sertifiserte kusker.

Det er laget et eget pensumhefte til ordningen. Heftet inneholder blant annet treningsopplegg for kusk og hest, krav til kandidatene og kapitler om utstyr, sikkerhet og informasjon om regelverk og praktiske ordninger. Interesserte må ha satt seg grundig inn i pensumheftet før de melder seg opp til kuskeprøven. Pensumhefte finner du her.

Selve prøvedagen består av tre deler, en teoriprøve, momenter på bane, og tettstedskjøring..Teoriprøven varer i ca en time, og vil stort sett være spørsmål i fra pensumheftet. På banekjøringen må kuskene kjøre noen øvelser som er tatt fra konkurransereglementet i brukshestkjøring. Under gjennomføringen må kuskene vise at de har god kontroll på hesten, og at de har et automatisert reaksjonsmønster. Det er kuskens ferdighetsnivå som skal vurderes. Etter brukshestkjøringen er det vanligvis en liten pause og lunsj.

På tettstedkjøringen skal kusken kjøre en rute på ca 20 minutter i skritt og trav. En av sensorene sitter på med ekvipasjen. Her må kusken vise at de behersker trafikkbildet, og at de har nok erfaring til å kunne gjennomføre en sikker oppdragskjøring.

Det vil være to sensorer på hver prøvedag. Dette er autoriserte kjøreinstruktører som har vært igjennom flere temasamlinger for sensorer. Denne kvalitetssikringen som har vært gjort i forkant, har vært viktig for å kunne sikre en lik bedømmelse, uavhengig av prøvested. Det vil være en helhetsvurdering som avgjør bestått/ikke bestått. 

Det er innskjerpet noen regler. Det kan være maks to kusker pr hest. Det skal brukes firehjulsvogn, og ved parkjøring skal vogna ha brems. Hestene som brukes skal være egnet til oppdragskjøring.