NHS i pluss

Skrevet av Kari Hustad,  28.03.2011

Regnskapet for NHS for 2010 viser et årsresultat på 638 000 kr. Med fjorårets resultat er både egenkapitalen og likviditeten bedret. NHS mottok i 2010 22,8 millioner kroner i støtte fra Norsk Rikstoto (NR). Det er Landbruks-og Matdepartemenet som godkjenner stiftelsens budsjett og fastsetter støtten fra NR. Øvrige inntekter som består av blant annet kurs/utstillings -og registreringsavgifter utgjorde 9,920 millioner- eller 30,3% av totalomsetningen. Regnskapet legges fram for styret tirsdag 29.mars.