Nye regler for transport av hest ute til høring

Skrevet av Kari Hustad,  16.03.2011

Mattilsynet har nå laget et forslag til ny forskrift for transport av hest og andre dyr. Mattilsynet foreslår på dele forskriften i to, der den ene gjelder for kommersiell transport av dyr og den andre for ikke-kommersiell transport. De 5 hesteorganisasjoner på høringslista er Norsk Hestesenter, Det Norske Travselskap, Norges Rytterforbund, Norsk Jockeyklub og Norsk Rikstoto. Høringsfrist er satt til 15.juni.
Du kan lese forslaget om ny forskrift for ikke-kommersiell transport av dyr her:
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00065/Transport_forskrifts_65363a.pdf
Forslaget til forskrift for kommersiell transport av dyr:
http://www.mattilsynet.no/mattilsynet/multimedia/archive/00065/Transport_forskrifts_65364a.pdf