Pilotprosjekt: Hesteturisme i Fjellregionen

Deltakerne på kurset på Rondane gjestegård. Fra NHS deltok styremedlem Torgeir Svalesen som selv driver innen hesteturisme
Skrevet av Cathrine Fodstad,  24.03.2011

Interreg prosjektet Scandinavian Heartland arrangerte første del i et tre stegs utviklings program for hestebedrifter på Rondane Gjestegård 22-23 mars. 10 håndplukkede bedrifter deltar ved programmet som omfatter analyse, produktutvikling og markedsføring. Målet er at bedriftene skal bli rustet til å oppnå kontrakter med internasjonale booking selskap.

Gjennom tidligere innsatser i Scandinavian Heartland har det har det blitt knyttet kontakter med dyktige ressurspersoner innen utvikling av hestebaserte opplevelser. Disse er: Anna Widstrand, som har 14 års erfaring som internasjonal reise arrangør og agent. Maria Kjellstrøm, som de 10 siste årene har hatt ansvar for hesteturismen innen kvalitetssikringssystemet Naturens Beste. Olle Forsell, som i 8 år har solgt sitt ridetilbud gjennom internasjonale booking agenter. Olle har også jobbet med kvalitetssikring/utvikling av hestebedrifter som ønsker å satse internasjonalt. 

Sammen har trekløveret nettopp gjennomført prosjektet Destinasjon Svensk Hesteturisnadme, som i løpet av ett år resulterte i at 11 hestebaserte tilbud ble tilgjengelig på det internasjonale markedet.

Disse ressurspersonene og pionerene innen internasjonal hestebasert destinasjonsutvikling i Skandinavia skal nå bidra til at norske bedrifter tar steget inn på det internasjonale markedet.  Dette er et marked som stiller store krav til fasiliteter, hester, utstyr, guider, bevertning og ikke minst opplevelsens genuinitet. På den annen side er inntjenings muligheten større enn ved tradisjonell turridning . I Fjellregionen, hvor forutsetninger for bruk av hest i fjellet er unik, finnes kompetente hestebedrifter som holder høy standard. På tross av dette har få eller ingen satset på det internasjonale markedet. Dette vil muligens endre seg etter at bedriftene har gjennomført programmet, hvor målet er å oppnå kontrakter med internasjonale booking selskap som frx Unicorn Travels, Hippotours og World Of Horseriding. 

På trivelige Rondane Gjestegård ble første steg i prosessen gjennomført i form av grundig gjenomgang av et 100 punkts evalueringsskjema som tar for seg bedriftens fasiliteter og kompetanse. Skjemaet gjenspeiler den internasjonale bookingagentens sjekkliste og kan virke avskrekkende på mange. Standard som soverom med eget bad er ikke vanlig ved norske turridningsbedrifter og vanskelig, hvis ikke umulig, å tilby under lengre turer i høyfjellet. Lykkeligvis skilles det mellom ”basestandard” og ”feltstandard”, dessuten finnes løsninger i form av samarbeid med andre bedrifter. Et godt eksempel på dette er kursdeltager Tina Mareen Buddebergs samarbeid med Rondane Gjestegård. Høy standard oppnås ved at Cecilie Bjercke og Christoph Habert sørger for overnatting og bevertning, mens Tina fokuserer på sitt unike tilbud i Dreamvalley, hvor hun kombinerer filosofi, kunst og hester.

Neste verksted, som er lagt til 27-28 april, tar for seg produktutvikling. Dette verkstedet er lagt til Savalen Hestesenter, hvor det tilbys ridning og kjøring bare et steinkast unna Savalen Fjellhotell og Spa, samt selskapslokalet Savalbete.  En lokalitet som arrangørene håper at skal gi inspirasjon til samarbeid og spennende konsepter!   

 

På bildet fra venstre; Olle Forsell prosessleder, Morten Sæterhaug fra Kvistli Islandshestsenter, Jan Klemmetvold fra Savalen Hestesenter, Cathrine Fodstad prosjektkoordinator Scandinavian Heartland, Cecilie Bjercke fra Rondane Gjestegård, Marit Eggen fra Høyskolen i Hedmark, Martin Kjønsberg fra Kvebergsøya, Torgeir Svalersen fra Norsk Hesteseter, Ellen Engh fra Nasjonal Turistveg Rondane, Elina Forsell markedsføringsrådgiver, Tina Mareen Buddeberg fra Dreamvalley og Kari Lindstedt fra Stall Nersvei.  Martin Hjerkind fra Hjerkinn Fjellstue og Berit Grindflek fra Rendalen Fjellridning var ikke tilstede da bildet ble tatt.