Ponnikåring 19.-20.mars 2011

Skoglys Zevs gjorde det skarpt under fjorårets ponnikåring. Foto: Kjersti Nerbråten
Skrevet av Gina Onsrud,  03.03.2011

Årets ponnikåring vil gå av stabelen lørdag 19.-søndag 20.mars på Norsk Hestesenter, Starum. Det er meldt totalt 40 hingster. Tidsprogrammet vil bli forsøkt lagt opp slik at de enkelte utstillere og ponnier kan få en best mulig utstillingsopplevelse. Dette innebærer blant annet at alle shetlandsponniene (19 meldte), dartmoor (1 meldt) og gotlandsruss (1 meldt) vil kunne bli ferdig bedømt og premiert i løpet av lørdagen, slik at de kan reise hjem på kvelden. De store ponniene vil ha program både lørdag og søndag. Vi starter lørdagen med eksteriørbedømmelse og løshopping individuelt, samt tømmekjøring I. Alle vil få oppsatt tider for de ulike momentene de skal gjennom. Dette innebærer at en del av ponniene ikke trenger å møte før på lørdag formiddag. Alle bruksprøver med unntak av tømmekjøring 1, vil gå innendørs. På søndag (store ponnier) vil det også bli tilgjengelig ridehus for oppvarming. Detaljert tidsprogram og informasjonsskriv vil bli sendt ut til alle utstillere så fort det lar seg gjøre i løpet av uke 10. Vi ønsker vel møtt!

Liste over meldte ponnier finner du her.