Styremøte NHS

Skrevet av Kari Hustad,  27.03.2011

Tirsdag 29.mars møtes styret ved NHS på Starum. Årsresultat, avlsmidler og investeringebehov er blant sakene som skal behandles. Avlsmidlene utgjør i år 1,1 millioner kroner, og fordeles til de ulike avlsorganisasjonenen etter søknad. Om lag halvparten av midlene blir fordelt mellom de tre særnorske rasene. Fordelingen er diskutert i avlsrådet ved NHs, som igjen har levert sin innstilloing for endelig vedtak i styret.
Styret skal også diskutere diskutere finansieringløsninger i forbindelse med tidligere vedtatte utbyggingsprosjekter ved NHS. Behovet for flere overnattingsplasser er stort, og NHS trenger et større bibilotek for studentene. NHS har i tillegg overatt ansvaret for bespisningen selv, noe som krever ekstra investeringer.