Arbeidsuke på Starum

Elevene fra Skreia ungdomssskole pluss lærlingene våre etter endt rideøkt i formiddag. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  09.11.2011

4 elever fra Skreia ungdomsskole har arbeidsuke på NHS denne uka. 3 av dem er hestejenter, men den tredje eleven som er gutt foretrekker å være med dem som steller med den daglige driften på anlegget. Idag var det ridetime  med skolehestene, og tidligere har de vært på ridetur med dølahestene i skogen. Men dagene er også brukt til å reingjøre bokser, fore, leie ut og inn hester av luftegårder og bære høy. Det går med ca 1 tonn  med grovfôr hver dag til de 94 hestene som står på Starum for øyeblikket. Pussing og stell av utstyr har også stått på agendaen.