Inspirasjonskurs for ridelærere i januar

Nå er det fastsatt datoer for inspirasjonskurs for ridelærere i januar.

28.11.2011

Det er satt opp to kurs med oppstart hhv 2. januar og 9. januar. Begge kursene har varighet én uke, men det er mulig å tilpasse antall dager dersom noen ønsker kortere opphold.

Fokusområder for kurset, og ønskede temaer, bestemmes av deltakerne sammen med instruktørene på første kursdag, slik at alle kan få mest mulig faglig utbytte av de dagene de er her.

Påmeldingsfrist 15. desember. Husk å oppgi om du ønsker å medbringe egen hest, hvilket av kursene du vil delta på, og hvor mange dager du vil være med.
Du kan melde deg på kurset her.

Les mer om kurset her.