Julegavetips for hestefrelste?

The Majesty of Horses, tekst av Tamsin Pickeral, foto Astrid Harrison
Skrevet av Kari Hustad,  02.11.2011

En praktbok på engelsk om hester fra hele verden har nettopp kommet ut. Den bærer tittelen "The Majesty of the Horse" og tar oss med til alle verdenshjørner, også til Norge, der vi blir presentert for hester i de fleste varianter. Boka trekker opp de lange linjer rundt hestens betydning for menneskets utvikling og historie. Boka viser vakre og tildels anderledes billedutsnitt av hestene slik de blir brukt verden rundt i dag. Noen vil kanskje bli skuffet over at en rase som f eks hanoveraner presenteres med et hypernært bilde av et hestehode der man kun kan se et øye, en liten del av et bles og noen få hårstrå av panneluggen. Samtidig er Astrid Harrison en fotograf som kan sitt yrke, og hun har fått stor kunstnerisk frihet i boka, noe som også er med på høyne kvaliteten. Intensjonen med boka har ikke vært å vise de ypperste avlshingstene i klassisk positur, men heller å vise hestens mangfold i et verdensperspektiv. Hver rase følges av en tekst som gir et innblikk i rasens opprinnelse og særpreg. Når det gjelder de norske hestene, så er alle bildene tatt på Starum. Dessverre har redaktøren for boka valgt å utelate nordlandshesten/lyngshesten, en rase som med sine lave bedekningstall og store bruksvennlighet virkelig hadde fortjent en omtale på linje med fjordhesten, dølahesten og kaldblodshesten som alle presenteres i både ord og bilder. Samtidig har det neppe vært et mål å presentere samtlige hesteraser i denne boka. Uansett er boka en estetisk oppevelsesreise i hesteverdenen anno 2011.
Så vidt vi kjenner til, er ikke boka tilgjengelig i norske bokhandler pr i dag, men den er å få tak i på nett slik som f eks på Amazon.com.