Ny bok: Hestehold for alle

Ei ny bok har som mål å bedre kunnskapen om hestehold i Norge. Foto: Mari Krogh
Skrevet av Kari Hustad,  18.11.2011

Ei ny hestebok lanseres i disse dager, og rettes mot et bredt lag av hestefolk i Norge. Tittelen er "Sikker og god hestepraksis"  og har som mål å gi mer kunnskap om hestehold uansett hvilken type hest man har. Målet med boka er å høyne kvaliteten på norsk hestehold, og en rekke personer med god kunnskap på sine områder har bidratt i de ulike kapitlene.
Blant forfatterne finner vi to nyutdannede fra NHS, nemlig ridelærer Marie Thorson Kolstad (bildet t h) og travtrener Kristian Malmin (bildet t v). Gjennom 14 kapiltler omtales sentrale tema som sikkerhet, fôring, trening, hovpleie, utstyr, stalldrift, utegang og forebygging av skader og sykdom. Rammeverket for hestehold og hestesport gås også gjennom, og den nye bransjestandarden som er på vei inn i norsk hestenæring blir presentert. Boka danner i tillegg grunnlag for et kompetansekurs i hestehold som er godkjent av Bygdefolkets Studieforbund.
Boka gir et bredt innblikk i norsk hestehold, og kan fungere som en teoretisk innføring av hva som kreves i 2011 når man skal ha ansvar for en hest. Konkrete tema som blir berørt er for eksempel sko eller barfot og krav som stilles når hesten skal gå på utegang. Tips til bygging av leskur blir gitt, noe som kan være nyttig for mange hesteeiere.
"Sikker og god hestepraksis" Forfattere: Øystein Bakken, Hans Kolbein Dahle, Hilde Hauge, Torunn Knævelsrud, Marie Thorson Kolstad, Kristian Malimin, Cecilie Mejdell, Anette Oppegaard, Michele Stuurman, Torgeir Svalesen, Tone Wien (Tun forlag)