Representantskapsmøte 1.desember

Skrevet av Kari Hustad,  27.11.2011

Styrevalg, kvalitetssikring i hestebransjen og de nasjonale hesterasene står på sakskartet når representantskapet på NHS møtes torsdag 1.desember. I representanskapet stiller tiliitsvalgte fra samtlige 16 stifterorganisasjoner i NHS, og møtet foregår på Starum.
Dette er sakslista:
 Sak 1
   Konstituering
   Godkjenning av innkalling
   Godkjenning av dagsorden
   Opprop
   Valg av to representanter til å underskrive protokollen sammen med ordfører
Sak 2             
   Norsk Hestesenters virksomhet
   Innledning ved styreleder Anne Kathrine Fossum
Sak 3            
   Kvalitetssikring i hestebransjen
   Orientering ved Torgeir Svalesen 
Sak 4
     Avlsplaner – generell del
     Orientering ved Ada Engødegård
Sak 5       
     Handlingsplan for de nasjonale rasene
     Orientering ved Birgit D. Nielsen
Sak 6         
      Handlingsplan – tiltak 2012
Sak 7            
      Godtgjørelse tillitsvalgte
Sak 8    
       Driftsbudsjett
Sak 9           
       Innkomne forslag
Sak 10         
        Valg
        a) Ordfører i representantskapet
        b) Varaordfører i representantskapet
        c) Tre  styremedlemmer
        d) Tre varamedlemmer til styret i rekkefølge
        e) Ett medlem i valgkomiteen
        f)  To varamedlemmer i valgkomiteen