Styrereferat NHS

Foto: Øystein Bakken
Skrevet av Kari Hustad,  15.11.2011

Styret ved NHS møttes 27.oktober. Under årets sjuende styremøte sto blant annet budsjett, svensk-norsk hesteforskning og felles mal for avlsplaner på agendaen. Både saksliste og styrereferat legges ut på våre nettsider. Du kan lese det siste styrereferatet her.