Hestegjødsel- lagring, ansvar og deponering

Skrevet av Kari Hustad,  03.10.2011

I Drammensregionen pågår det toårig prosjekt som skal styrke hesteholdet og hestenæringa sett under ett. I høst har prosjektansvarlig Gry Løberg vært ute og tittet på hvordan hestefolk tar vare på hestegjødselen. Noen håndterer gjødselen slik forskriftene sier, mens andre ikke hadde like ordnede forhold. Vet du hvilke regler som gjelder for håndtering av hestegjødsel? Les rapporten fra Drammensregionen her.