Høy ønskes kjøpt

28.10.2011

Norsk Hestesenter på Starum ønsker å inngå langsiktig avtale med produsenter for levering av 20 – 30 tonn høy pr år. Det er også aktuelt med kjøp av ca 30 tonn høy i år.
Kontakt stallmester Øystein Bakken, NHS, tlf 41 33 24 48
eller e-post: oystein.bakken@nhest.no