Saksliste styremøte NHS

Skrevet av Kari Hustad,  24.10.2011

Torsdag 27.oktober er det styremøte ved NHS. Hovedsak blir regnskap for driftsåret 2011 og budsjett for 2012.  Dessuten skal styret diskutere et utkast til en mal som skal ligge inne som en generell del av alle avlsplaner. Styret skal også diskutere svensk/norsk hesteforskning, og den nye situasjonen som har oppstått etter at det tidligere i høst  ble kjent at det årlige bidraget på 9 millioner SEK fra den svenske stat bortfaller fra 2012.   
Saksliste for styremøtet:  

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av styrereferat 5/11 og 6/11.
Tertialregnskap pr. 31.august 2011 og regnskap pr. 30.september 2011
Budsjett 2012
Mal avlsplaner 
Utdanning/forskning
Svensk/norsk forskningssamarbeid
Orienteringer:
a)      Oppfølging av tidligere vedtak
b)      Møtebok 24.mai 2011 – avlsrådet
c)      Møteboks 21.septenber 2011 – utdanningsrådet
d)     Møteboks 21.juni 2011 og 16.september 2011 – forskningsutvalgett
e)      Møtebok 11.august 2011 – Svensk Hesteforskning
f)       Brev av 7.juli 2011 fra Brønnøysundregistrene
g)      Brev av 15.juli 2011 fra Landslaget for dølahest
h)      Brev av 30.september 2011 fra Landbruks- og Matdepartementet
i)        Statsbudsjettet
j)        Brev av 4.oktober 2011 fra Norges Veterinærhøgskole

Eventuelt