Store investeringsbehov på NHS

NHS har plass til 140 hester, men anlegget er tungdrevet og gammelt. Behovet for oppgradering er derfor stort. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  31.10.2011

Styret ved NHS har vedtatt et budsjett som forutsetter et driftstilskudd på 25,3 millioner kroner. Det er Landbruks-og Matdepartementet som fastsetter tilskuddet til NHS. Norsk Hestesenter har for tida minimale ressurser til investeringer, og det er nå laget en rapport som er sendt til departementet der de store behovene for opprustning av anlegget på Starum blir påpekt. Deler av anlegget er nærmest forhistorisk, og nødvendig utstyr er mangelfullt. I rapporten går det fram at det årlige tilskuddet ikke på noen måte tar hensyn til disse behovene.