Tid for å søke på ridelærerutdanning

Skrevet av Kari Hustad,  12.10.2011

NHS er alene om å tilby ridelærerutdanning i Norge. Behovet for ridelærere er stort i hele landet, og NHS opplevde rekordsøkning til høstens utdanningstilbud. I januar tilbyr vi Ridelærer II - utdanning, med varighet i 21 uker. Søknadsfrist er 25.oktober.
For å kunne søke Ridelærer II må man ha bestått Ridelærer I.

Etter fullført utdanning og bestått eksamen som Ridelærer skal studentene:

  • ha oppnådd nødvendig egenferdighet i ridning til å kunne instruere andre
  • kunne undervise barn og voksne i grunnleggende rideferdigheter
  • kunne ta utgangspunkt i brukernes behov, planlegge og organisere et ridesenter
  • bli bedre kjent med seg selv, sine verdier og holdninger
  • vise respekt for dyr og mennesker i opplærings- og treningssituasjoner ut fra sosiale og etiske grunnprinsipper
  • ha tilegnet seg teoretiske hestefaglige og pedagogiske kunnskaper som gir grunnlag for ivaretakelse av hester, stallbygninger og funksjonsfriske så vel som funksjonshemmede rideelever

Ridelærerstudiet ved Norsk Hestesenter er godkjent av NOKUT som fagskole og studentene har med dette rett til å søke om lån/stipend i Lånekassen.

Ved opptak til studiet blir man tatt opp til Ridelærer (I) (II) (III). Man må i hver del bestå eksamen for å gå videre i utdannelsen. Som tidligere er det mulig å avslutte etter eksamen på Ridelærer (I) eller (II). Ved bestått eksamen oppnår man internasjonal autorisasjon som Ridelærer (I) (II) (III).

Hver del av studiet har en varighet på 21 uker. Semestrene går fra august til desember og fra januar til mai.
Studiet koster pt. 52.000,- /semester. (Med forbehold om endringer)