Frist 1.oktober - fødselsmeldinger og bedekningslister

Dølahopper i Sikkilsdalen 2011. Foto: Kjersti Nerbråten
Skrevet av Solveig Wisløff,  27.09.2011

Vi minner om fristen 1. oktober

 

  • Fødselsmeldinger. Alle fødselsmeldinger må sendes inn før fristen for å unngå tilleggsavgift. Husk at det er oppdretter som blir belastet med tilleggsavgift dersom fødselsmeldingen kommer for sent, uansett om føllet er solgt eller ikke. Springseddel kan ettersendes. Vi vil også veldig gjerne ha meldingen selv om det ikke ble føll.
  • Bedekningslister. Send inn bedekningslista påført alle hopper som har vært bedekt/inseminert, uansett resultat. Melding om bedekninger som kommer senere, vil bli belastet med kr 1000,- pr. liste etter fristen. Unntatt er hopper som blir bedekket første gang etter 1. oktober.
    For de hoppene som har lange nummer som begynner på 578 (betyr Norge,) holder det å føre opp de 6 siste tallene.

    Liste over de bedekningslistene vi har mottatt til nå, finner du her. Ny oppdatert liste vil komme uke 41.