Gratis foredrag på Hamar: Grovfôr til hest

Godt og riktig grovfôr er tema for et 3-årig forskningsprosjekt som pågår. Noen av funnene så langt blir presentert på Hamar tirsdag 27.sept. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  26.09.2011

Tirsdag 27.september står hesten i fokus under to foredrag om grovfôr på Hamar. Astrid Johansen fra Bioforsk og Siv Hanche-Olsen fra Norges Veterinærhøgskole presenterer funn fra et 3-årig forskningsprosjekt om grovfôrproduksjon til hest. Astrid Johansen skal snakke om kvaliteten og ulike teknikker knyttet til  produksjon av høysilasje til hest, mens Siv Hancke-Olsen drøfter om kjemiske prosesser i høysilasje kan gi lammelser hos hest. Begge foredragene arrangeres av NHS, og inngår i Forskningsdagene som foregår over hele landet. Foredragene er gratis og åpne for alle. 
Tid og sted:
Biohuset på Hamar, Holsetgata 22, møterom "Nucleus/Ovum"
Kl. 14.15-15.00: 
Astrid Johansen: 
Hva er god kjemi i grovfôr til hest?
Kl. 16.15-17.00: 
Siv Hancke-Olsen: 
Kan kjemiske prosesser i rundballefôr gi lammelser hest? Hva vet vi                       om sykdommen?