Plan for de nasjonale hesterasene til høring

Skrevet av Kari Hustad,  16.09.2011

En ny handlingsplan for de nasjonale hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest er på trappene. En egen plangruppe har arbeidet fram et forslag som nå sendes ut på høring hos de tre avlsorganisasjonene og Genressurssentret før styret ved NHS behandler handlingsplanen. Høringsfrist er 1.november. Du kan lese forslaget til handlingsplan her.