Ridelærer1-studentene i høst

Ridelærer1-studentene våre i høst, fanget i et ledig øyeblikk. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  27.09.2011

11 studenter tar denne høsten Ridelærer1-utdanning på Starum. Etter en rekordstor pågang til disse studieplassene  er gjengen i full gang fra morgen til kveld med dressur, sprang, feltritt, ridelære, pedagogikk og prosjekter. Denne gangen er vi så heldig å ha med et mannlig innslag, noe vi ikke er bortskjemt med- kanskje tør flere å følge Jim-Marius' eksempel i åra som kommer?
På bildet ser du øverst fra venstre: Jim-Marius Sveen, Karina Ekern, Kaisa Kristin Løkvik Helseth, Christina Johansen, Maja Valan Haugen, Marte Svenkerud, Liv Kirsti Johansen.
Nederst fra venstre: Janne Sandodden Hegna, Christina Amalie Ødeskaug, Ida-Kristine Liland Ouren, Iselin Olsen Hustad