Søknadsfrist 1.oktober - importsæd varmblodstravere

Ill.foto. Inseminasjon av hoppe.
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  27.09.2011

1.oktober det frist for å søke om bruk av importert sæd fra vamblodstravere til avlssesongen 2012.

Send søknad på e-post, til faksnr. 61 16 55 40 eller pr. post til Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena

Følgende vedlegg skal følge søknaden:

  • Bekreftelse fra eksportør om at søker er deres agent i Norge.
  • Kopi av sædprøve, motilitetstest. (Kreves kun på hingster som ikke tidligere er godkjent i Norge.)

Kun norsk ansvarshavende er søknadsberettiget.
Gebyr kr. 2000,- pr hingst faktureres.