Årsmøte i Salmakerlaget

11.04.2012

Pelles Salmakerlag er en forening for de som har tatt salmakerkurs på Norsk Hestesenter, eller tilsvarende kurs andre steder. Laget ble stiftet i 1994.
De skal ha sitt årsmøte her på Starum lørdag 21. april. Innkalling finner du her.
I forkant av årsmøtet er det mulig for medlemmer av laget å komme til Norsk Hestesenter og benytte verkstedet til en arbeidssamling. Man kan komme når man selv ønsker fra tirsdag 17. april. Det blir årsfest med middag lørdag kveld. Mer info om denne finner du her.

Påmelding til arbeidssamling og festmiddag sendes til Anne Arnesen, anneisetra@hotmail.com snarest.
Årsberetning for Pelles Salmakerlag 2011 finner du her.
Har du tatt ett eller flere salmakerkurs på Norsk Hestesenter eller tilsvarende kurs andre steder, og ønsker å bli medlem, kan du kontakte leder i Pelles Salmakerlag, Torill Johnstad Venåsen på tlf. 907 92 767.