Debatt om hingstevalg

Fra slippet i Sikkilsdalen i 2011. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  26.04.2012

Etter at hingstevalgene for årets slipp i Sikkilsdalen ble gjort kjent i går, har det vært diskusjoner i dølahestmiljøet. Flere stiller spørsmål ved valget av 6 år gamle Gjerde Blæsen fordi både Landslaget for Dølahest og genetikere anbefaler å øke bruken av unge hingster for å styrke det genetiske mangfoldet i rasen. Gjerde Blæsen gikk også i Sikkilsdalen i 2010.
Den andre dølahingsten som skal gå i Sikkilsdalen i sommer er 3 år gamle Nordby Tromf.

- Valget av hingst til Sikkilsdalen skjer på grunnlag av en rekke ulike vurderinger, sier avlsrådgiver Tore Kvam ved NHS. Det er full enighet om at vi skal stimulere til økt bruk av unge hingster. Men det betyr ikke at vi skal slutte å bruke etablerte hingster. Når det gjelder Gjerde Blæsen så er han til nå ikke mye brukt av hoppeeierne. Pr i dag har han under 30 avkom. Gjerde Blæsen er av slik kvalitet at han tåler mer bruk enn en gjennomsnitts avlshingst. Det er snakk om en hest med ekstraordinære resultater både når det gjelder eksteriør og bruksprøver. Han er en av to dølahester som har fått 1.premie i nyere tid.
Genetisk bærer Gjerde Blæsen på slektslinjer som ikke er mye brukt.
For øvrig er hingstevalgene for dølahest til Sikkilsdalen tatt i samråd med Landslaget for dølahest. Når det gjelder hvilke hingster som skal gå hvor, så avhenger det av innmelding, avslutter Tore Kvam.