Flere hester brukes i terapi

Skrevet av Elin Bjørnsson, Newswire,  26.04.2012

Bruk av hest i behandling av psykiske lidelser øker kraftig. Men mange terapeuter mangler fagkunnskaper.
– Både i Norge og utlandet brukes hest stadig oftere i behandling av pasienter med psykiske plager. Mange terapeuter tilbyr nå kontakt med hest som et alternativ eller som en del av de tradisjonelle behandlingsformene, sier generalsekretær Kjell Myhre i organisasjonen Hest og Helse.
Hest og Helse er størst i Norge på kursing av personer som arbeider med hest i terapi og annet helsearbeid.

Hittil har kurs rettet mot fysisk funksjonshemmede vært dominerende. Men nå øker interessen kraftig for kurs i bruk av hest i adferdsterapi og spesialpedagogikk i skolen.

– Det handler for eksempel om lidelser som ADHD, spiseforstyrrelser, overgrepsproblematikk, sosial angst og rusmisbruk. Hesten brukes som et virkemiddel for å behandle emosjonelle og adferdsrealterte problemer, sier Kjell Myhre.

Uten ord
Det er først og fremst nærkontakten med hesten som er viktig for pasientene, ikke rideferdigheter.
– Hestens evne til å forholde seg til omgivelsene og til å kommunisere gjør dem til suverene samarbeidspartnere i arbeidet med traumepasienter. Ord kommer ofte til kort i arbeidet med denne type pasienter, sier psykolog og prosjektleder Mona Thelle ved Modum Bad.
På Modum Bad har hester vært en del av terapiarbeidet helt siden slutten av 1950-tallet.
– Personer som har vært seksuelt misbrukt, som har spiseforstyrrelser eller angst og depresjon, har godt av å være nær hestene og få være med å stelle dem. Det å sette grenser for hesten og vise hvem som er sjefen, kan gi selvtillit.

Thelle arbeider nå med å lage en håndbok for helsepersonell som bruker hest i arbeidet med psykiatriske pasienter. Prosjektet er finansiert med penger fra Extrastiftelsen.
Ikke alle som tilbyr hestestøttet behandling av psykisk syke har gode nok fagkunnskaper, mener Thelle.

– Det mangler systematisering og standardisering av hvilke behandlingsmetoder som fungerer i arbeidet med alvorlig traumatiserte pasienter. Når bruk av hest i terapi øker kraftig, er det spesielt viktig å få på plass dokumentasjon for hva som fungerer for ulike typer pasienter.

Ønsker godkjenning
I dag er det bare fysikalsk terapiridning som har offentlig godkjenning og som krever autorisert personell.

– Vårt mål er at psykoterapeutisk behandling med hest skal få en tilsvarende ordning. Vi ønsker en generell kvalitetssikring av alle typer behandlinger og helserelaterte aktiviteter der hesten inngår, sier Kjell Myhre i Hest og Helse.
En viktig bit handler om at den helsemessige effekten dokumenteres.

– Bruk av hest i psykisk terapi må defineres og kvalitetssikres for å oppnå offentlig finansiering. Håndboken som nå utarbeides ved Modum er viktig skritt i dette arbeidet, sier Kjell Myhre