Hestefolket på Utvida bruksprøver

Bjørke Burre og Janne Dalby har blitt gode venner i løpet av de fem ukene hingsten har vært på Starum. Han elsker å bli pusset. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  18.04.2012

Å arrangere Utvida bruksprøver krever et stort apparat både når det gjelder administrasjon og daglig arbeid med hestene. Mange lurer på hvem det er som har det daglige ansvaret for hingstene i de fem ukene de er på Starum. Både når det gjelder dølahestene og nordlandshest/lyngshestene er det de samme som jobber med hestene mens de er på Utvida bruksprøver. Her kan du bli litt nærmere kjent med dem.Knut Karlsen og hanne Dahl diskuterer under løshopping i ridehuset
Knut Karlsen har i mange år vært engasjert av NHS under prøvene. Han er en erfaren hestekar som bor på Gjøvik der han har sin egen stall. Knut er aktiv innen kjøring både med dølahest og kaldblodstraver, og han har bred erfaring som konkurranserytter.
Janne Dalby  har ansvaret for foring, utslipp og stell av hestene. Janne er utdannet hovslager og salmaker og er selv lykkelig eier av dølahest. Til daglig er Janne ansatt som assisterende stallmester ved NHS.
Hanne Dahl er spranginstruktør på NHS og er utdannet hippolog fra Flyinge og Strömsholm som drives av vår svenske søsterorganisasjon HNS. Hanne har lang erfaring fra en rekke rideskoler i Østlandsområdet og har spesiell kompetanse på innridning av unghest. Ved siden av å undervise våre ridelærerstudenter driver hun undervisning i Buskerud. En av hennes dyktigste elever startet sin karriere med nordlandshest/lyngshest, forteller Hanne.Rambo Råfaks og Gunnar Gjerstad 
Gunnar Gjerstad er travtrenerinstruktør ved NHS. Han har levd med hester i hele sitt liv, og er oppvokst med dølahester før kald-og varmblodstraverne gjorde sitt inntog for fullt hjemme på gården i Østfold. Gunnar har drevet som travtrener gjennom et langt liv, og har også lang erfaring som hingsteholder både av kaldblods og varmblodstravere.



Mari Krogh på Skogmoprinsen
Mari Krogh
er Ridelærer II-utdannet ved NHS. Hun jobber nå ved Gjøvik Miljøhestesenter, og er innleid for å testri hingstene. Mari er selv aktiv rytter.