Hesteforskning for alle - ny rapport

Forsker Inger Sofie Hamnes ved Veterinærinstituttet har forsket på om innvollsorm faktisk dør når hesten får markekur. Det er ikke alltid tilfelle. Foto: Veterinærinstituttet
Skrevet av Kari Hustad,  13.04.2012

Nye råd mot innvolsorm er et av temaene i den nye rapporten fra norsk og svensk hesteforskning. Holdbarhet hos ridehester er et annet tema du kan lese om. I den siste populærvitenskapelig rapporten har vi hovedfokus på avl. Du kan lese hele rapporten her.