Hestehold og driftsledelse utsettes

Skrevet av Kari Hustad,  24.04.2012

NHS søkte i februar i år om godkjenning av nok et fagskoletilbud med tittelen "Hestehold og driftsledelse".  Nå har det statlige organet NOKUT gitt beskjed om at vurderingen av søknaden må settes på vent. Årsaken er at NOKUT fikk inn mange flere søknader enn forventet, og det er ikke kapasitet eller midler til å få behandlet saken slik at studiet kunne settes i gang slik NHS hadde planer om.
-Det er synd at vi ikke får satt i gang studiet slik vi hadde håpet, sier rektor Arne Amlien ved NHS.
Planen var å tilby et modulbasert stadium med start før jul. Nå blir vi dessverre nødt til å skyve planene inn i 2013, siden saksbehandlingstiden i NOKUT ligger på ca 5 måneder. Behandlingen kommer nå ikke i gang i NOKUT før til høsten.