Kurs: Hest i psykoterapi

Winston Chrurchill har en gang sagt: "There is something about the outside of a horse that is good for the inside of a man". Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  11.04.2012

I juni inviterer Hest og Helse til seminar i Oslo der temaet er hesteassistert psykoterapi og traumebehandling. Hovedforeleser er psykoterapeut Leigh Shambo fra USA som gjennom mange år har arbeidet med hest i terapi. I 2006 gjorde hun en banebrytende studie der hun viste hvordan hesten kan hjelpe pasienter som lider av posttraumatisk stress.

Det 3 dager lange seminaret legger opp til forelesninger og diskusjoner rundt framtidig utvikling av hesteassistert psykoterapi i Norge. Seminaret er myntet på psykologer, sosialarbeidere, lærere og andre som er interessert i å lære om temaet. Kurset foregår i hovedsak på engelsk, mens gruppediskusjonene skjer på norsk.
Seminaret holdes på Oslo Universitetssykehus, avd Gaustad, 15.-17-juni. Du finner mer info om seminaret her.