Ridelærer II - ny eksamen

19.04.2012

De som skal ta eksamen for Ridelærer II på nytt må melde fra til NHS innen 23.april. Sprangeksamen er fastsatt til 30.april, dressur er 11.juni og feltritteksamen er 14.juni. Vennligst meld fra via epost kurs@nhest.no