Saksliste styremøte NHS

Nordlandshesten/lyngshesten Rambo Råfaks og kusk Gunnar Gjerstad foran adminstrasjonsbygget på NHS. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  23.04.2012

Styret ved NHS har møte 24.april på Starum. Årsmelding og regnskap står på agendaen i tillegg til at det skal bevilges penger til avlsfremmende tiltak blant de avlsorganisasjonene som har søkt. Det er også søkt om penger til en identitesprosess hos tre raseorganisasjoner. Sakslista ser slik ut:
Sak 18/12        Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 19/12        Godkjenning av styrereferat 1/12 og 2/12
Sak 20/12        Årsberetning 2011
Sak 21/12        Regnskap 2011
Sak 22/12        Regnskap pr. 31/3-2012   

Avl
Sak 24/12        Midler til avlsfremmende tiltak
Sak 25/12        Søknad om midler til identitetsprosess
Sak 26/12        Handlingsplan de nasjonale rasene
Sak 27/12        Endringer i avlsregelverket
Sak 28/12        Brev til avlsorganisasjonene
Sak 29/12        Avlsplan for fjordhest
Sak 30/12        Brev fra landslaget for dølahest

Utdanning/Forskning
Ingen saker

Administrasjon
Sak 31/12        Sammensetning råd og utvalg
Sak 32/12        Orienteringer
a)   Oppfølging av tidligere vedtak
b)   Personalsituasjonen
c)   Møteaktivitet
d)   Møtebok avlsrådet
e)   Møtebok utdanningsrådet
f)   Brev av 27/1-2012 til Norsk Rikstoto
g)   Brev av 16/4 -2012 fra revisor
g)   Referater Svensk hestforskning, 18/12 -2011 og 16/3-2012
h)   Referat møte svensk/norsk hesteforskning 17/02.2012

Sak 31/12      Eventuelt