Søkere til fagskoleutdanningene til høsten

I august vil det bli fullt hus med studenter og hester på NHS når ridelærer, travtrener og galopptrenerutdanningen foregår samtidig. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  24.04.2012

Det er stor interesse for å begynne på fagskoleutdanningene ved NHS til høsten. Særlig gjelder dette ridelærerutdanningen som har fått 54 søkere. Det er 24 søkere til travtrener og 2 søkere til galopptrener. Ridelærer I  og travtrener som starter i august har 12 plasser hver.
Det er i tillegg 6 søkere til Ridelærer III som starter til høsten. Hvor mange plasser som er ledige her avhenger av hvor mange av Ridelærer II-studentene som går her nå som velger å fortsette på Ridelærer III.
I månedsskiftet april/mai starter rangeringsprøvene for de som har søkt ridelærer og travtrener. Innen 15.mai vil det være klart hvem som tilbys studeplass på Starum til høsten.