Utstillingsnytt

Solsidens Isrose Sløyfe og beste 2-års fjordhoppe Sauda 2011.
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  27.04.2012

Listene over meldte hester til utstillingene i Sauda, Haugesund, Rindal og Jarlsberg er nå klare. Det er meldt noen hester til disse utstillingene som ikke er ferdig registrert, de står ikke på lista, men vil komme med på utstillingen hvis registreringen blir i orden før katalogen skal lages.

1.mai er det innmeldingsfrist til utstillingen på Benterud, Hønefoss 9.juni. denne utstillingen er åpen for hopper, vallaker og unghester. Bruk gjerne elektronisk påmelding.

For innbetaling av utstillingsavgift, se terminlista, der står det hvordan arrangøren vil at betalingen skal skje for den enkelte utstillingen. Hvis kun kontonummer er oppgitt skal du betale inn innmeldingavgiften på eget initiativ, husk å oppgi navn på hesten(e) du betaler for. Andre betalingsmåter er kontant på utstillingsplassen eller at du får tilsendt faktura.

Prisene er:
Hopper og vallaker - kr.500,- pr hest.
Unghester - kr. 400,- pr hest.
Hvis hesten står i katalogen forfaller avgiften til betaling uansett årsaken til at hesten ikke møter på utstillingen.