Elin ny medarbeider på avlsavdelinga

Elin Furrevik skal arbeide som avlsrådgiver i ett år på NHS. Her er hun ute og hilser på dølahingsten Skrims Halvdan Svarte som NHS kjøpte i vår. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  14.08.2012

I sommer har det kommet flere nye ansikter på NHS. For kort tid siden fikk vi Elin Furrevik på plass på avlsavdelingen der hun skal arbeide i ett år framover som avlsrådgiver. Elin kommer fra lærerjobb på Voss jordbruksskule der hun har undervist på hestefaglinja. Hun har master  i husdyrfag fra UMB (Universitetet for Miljø-og Biovitenskap). Tidligere har hun vært produksjonskonsulent i Tine og avlskonsulent i Norsvin.
Mest spennende jobben til nå
Elin er kjent på Starum fra før som medlem i avlsrådet ved NHS. Hun er kjent som en person med et stort hjerte for og stor kunnskap om de nasjonale hesterasene. På NHS vil arbeid med avlsplaner stå sentralt, i tillegg til at hun skal jobbe med å få satt Handlingsplanen for de nasjonale hesterasene ut i live. Hun håper særlig å kunne jobbe som rådgiver i saker som har med de norske hesterasene å gjøre.

- Jobben som avlsrådgiver ved NHS er den mest spennede jobben jeg har hatt til nå. 
Dessuten er det dessutren spennende å bo i et område av landet med mye hest, og med nærhet til sentrale institusjoner som UMB, Veterinærhøgskolen og Det Norske Travselskap, sier Elin.

Ikke minst gleder hun seg til å teste ut anlegget på Starum i fritida med sin egen hest, fjordingshingsten Høg Pluto som snart blir hentet fra Voss. Privat har hun engasjert seg i både kjøring og ridning og hun har tatt Trener I-utdanning i Norges Rytterforbund.