Mer kunnskap inn i travsporten

Rektor Arne Amlien fra NHS (t.v.) og organisasjonssjef Tore Kristiansen fra DNT skal sammen med en gruppe legge fram en kurspakke om trening av hest. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad

Utdanningstilbudene i travsporten skal styrkes. Travet har fram til nå kun hatt ett tilbud, og det er travtrenerutdanningen ved NHS. Nå ønsker både DNT og NHS å lage en utdanningspyramide på linje men den man ser i andre idretter. I ryttersporten for eksempel har utdanning og rekruttering gått hånd i hånd, og i dag har Norges Rytterforbund 42 000 medlemmer.
I løpet av høsten skal ei gruppe fra DNT og NHS diskutere hvordan man kan bygge opp kurstilbudene der fokus skal være trening av travhest.
Kurspakke med flere mål
Organisasjonssjef i DNT, Tore Kristiansen, har tatt initiavtiv til skaen sammen med rektor ved NHS, Arne Amlien. Han har tidligere jobbet i to særforbund i Norges Idrettsforbund. Da han kom inn i travsporten reagerte han på at  DNT ikke hadde en utdanningspakke med tilbud både til nybegynnere og viderekomne.
- Det vanlige innen idretten er å ha en utdanningspyramide som består av aktivitetskurs, Trener I, Trener II og Trener III.  Nå får vi se på hva det er som passer best for travets del. Dette skal være et tilbud til det store flertallet av medlemmer, nemlig dem som driver med hest på amatørbasis. Det er likevel naturlig at vi ser på helheten i utdanningspyramiden fra grunnivået og til travtrenerutdanningen, forklarer Kristiansen.  
- Håpet er at vi gjennom denne kurspakken kan øke kunnskap om trening blant travfolk, og samtidig skape arenaer der folk kan komme sammen både for det sosiale og for å lære mer. Det er også et ledd i å rekutterere nye medlemmer og sikre at flest mulig hester trenes riktig, sier Kristiansen.

I et møte i Utdanningsrådet ved NHS den 10.august ble det bestemt at følgende personer skal sitte i gruppa som skal arbeide videre med utdanningspyramiden:
Fra DNT: Kjell Øystein Håkonsen, Anders Järnerot, Hanne Sæbø og Tore Kristiansen
Fra NHS: Gunnar Gjerstad og Arne Amlien
Gruppa skal ha ferdig sitt forslag til 1.desember.