Midler til hesteforskning

Foto: Birgit D. Nielsen
Skrevet av Kari Hustad,  31.08.2012

Forskningsmiljøer i Norge og Sverige inviteres til å søke om midler til hesteforskning for 2013.
Norsk/svenske fellesprosjekter oppfordres spesielt.

Søknadsfrist:
01.10.2012 23:59 CET
Tidligste tillatte prosjektstart:
01.01.2013

Søknader sendes elektronisk via Stiftelsen lantbruksforsknings (SLFs) web-side, www.lantbruksforskning.se. Vær oppmerksom på at brukerstøtten hos SLF stenger kl. 17:00!

Inntil 3 millioner NOK lyses ut.

Føringer og viktige forhold for alle søknadstyper i utlysningen:

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning. Stiftelsen Hästforskning (SHF) inviterer forskningsmiljøer i Norge og Sverige til å søke om midler til hesteforskning for 2013. Kun søknader om midler til forskerprosjekter er aktuelt for denne utlysningen.

Norsk Rikstoto, Jordbruksavtalen og Norges forskningsråd v/programmet BIONÆR bidrar med midler.

Forskningsområder i hestenæringens FoU-program for forskning på hest:

  • Hestens helse, prestasjon og velferd
  • Hestens reproduksjon, oppdrett og fôring
  • Hestens rolle for mennesker, samfunn og miljø

Følgende tema er prioritert for prosjekter med oppstart i 2013:

  • Hästen som terapeutiskt verktyg och dess economiska incitament
  • Hästnäringens tillväxt och ekonomiska betydelse för samhället
  • Hästnäringens klimat- och miljöpåverkan.

Alle søknader, uansett tema, skal omtale forskningens betydning for hestens velferd samt en plan for formidling av resultater til relevante brukergrupper. Norsk/svenske samarbeidsprosjekter prioriteres.
Kontaktpersoner:
Siri Anzjøn, Norges Forskningsråd, tlf 22037098
Epost: sia@forskningsradet.no

Peter Kallings, Stiftelsen Hästforskning, tlf +4686272011
Epost: peter.kallings@nshorse.se

Se mer utfyllende informasjon

 Søknader:

Søknader sendes elektronisk via SLFs web-side, www.lantbruksforskning.se
Søknadsskjema hos Stiftelsen lantbruksforskning, Sverige, blir tilgjengelig fra og med uke 36.

Merk: Utlysningen stenger og din søknad skal være registrert i stiftelsens søknadssystem klokken 24:00. Selv om søknaden kan sendes inn helt fram til kl. 24:00 mandag den 1. oktober, oppfordres alle til å sende inn søknaden i god tid før kl. 17:00, fordi support stenger kl. 17:00. Dersom det oppstår problemer med innsending av søknad vil det ikke være mulig å få hjelp fra support etter kl. 17:00.