Transportørkurs på Starum

Skrevet av Kari Hustad,  29.08.2012

Tirsdag 11.september blir det transportørkurs på Starum. I henhold til Mattilsynet er kurset obligatorisk for den som frakter hest profesjonelt. Kurset koster kr 1500 (inkludert lunsj). Eksamen avlegges om kvelden. 
NHS tar imot påmeldinger på tlf 61 16 55 00 el epost kurs@nhest.no .

Programmet for transportørkurset ser slik ut:

KURS FOR SJÅFØRER OG LEDSAGERE FOR TRANSPORT AV HEST

Sted:  Administrasjonsbygg NHS, 2.etg. 

09.00 – 09.30              Kursåpning, registrering, utdeling av materiell og informasjon om praktiske ordninger og eksamen.      Arne Amlien, Norsk Hestefagskole      

 09.30 – 13.00              Forskrift om vern av dyr under transport og tilknyttede aktiviteter (transport-forordningen). Gjennomgang av artikkel 3 og 4 og vedlegg. Veterinær Johan Teige, Mattilsynet

13.00 – 13.45             Lunsj

13.45– 16.00               Hestefysiologi med vekt på vannings- og fôringsbehov, sykdom relatert til transport, hestens atferd og stresspåvirkning. Betydningen av sjåfør og ledsagers atferd for hestens velferd, samt sikkerhet for hest og transportpersonell. Veterinær Tore Kvam

 16.15 – 17.30              Avliving av hest i nødstilfelle, teoretisk gjennomgang, demonstrasjon  og øving i bruk av boltepistol. Veterinær Jacob Skogan

ca. 18.00:                    Individuell skriftlig eksamen.
                                    Maksimal tid for besvarelse av oppgavene: 2 timer.