Avkomsvurdering av flere kaldblodshingster

Spikeld viser seg fram på Dyrskun. Han er en av tre Elitehingster blant kaldblodstraverne. Foto: Per Erik Hagen
Skrevet av Kari Hustad 17.12.2012

I forbindeIse med det nye Utstillingssystemet som er innført, skal samtlige kåra hingster gjennomgås etter at de har virket et visst antall år i avlen. Hingstene skal gjennom ei teoretisk avkomsvurdering, og det er dommerne for de respektive rasene som gjør denne jobben. Vurderingene blir gjort ut fra det som står i avlsplanen for den enkelte rasen, og avlsplanene for de respektive rasene blir etter hvert oppdatert slik at de også omfatter avkomsvurdering. Arbeidet vil ta tid, da systemet er nytt og det er mange hingster som skal gjennomgås. Selv om det er innført teoretisk avkomsvurdering, er det fremdeles anledning til å vise fram en hingst med avkomsgruppe ved spesielle anledninger.

Kaldblodstraverhingstene må ha minst 30 avkom 3 år eller eldre for å kunne avkomsvurderes. En hingst kan ved forbedrede avkomsresultater på et seinere tidspunkt få forhøyet sin grad, men aldri få lavere grad enn fra tidligere vurdering. Kalblodstraverhingstene kåres for seks avlssesonger og avkomsvurderes etter den siste avlssesongen.  Det er mange kaldblodshingster som er klare for avkomsvurdering. Det ble tatt ut noen hingster dette året og flere vil bli vurdert neste år. De som ble tatt ut i år har sine første avkom født i 2000 eller tidligere.

Tidligere i høst kunne vi melde at de to framifrå avlshingstene Elding og hans sønn Spikeld begge er tildelt Elitestatus som er den høyeste graden hingstene kan oppnå. Avkomsvurderinga påvirker ikke hingstens rett til å virke i avl.
Ved avkomsvurdering tideles hingstene grad etter følgende skala:
ELITE   Særdeles god nedarving
A         Meget god nedarving
AB       God nedarving
B          Bra/godtagbar nedarving
C          Nedarving som ligger under gjennomsnittet for rasen

Følgende hingster av norsk/svensk kaldblodstraver er nå vurdert:
                                                                                                

Bork Rigel

AB

Dalar

C

Engli Svarten

AB

Järvsöfaks

ELITE

Lykke Gutten

AB

Lønsvollsvarten

C

Sarpen

B

Slogum Bjørn

AB

Spikeld

ELITE

Svall Ivar

B

Elding (død)

ELITE