Foreløpig liste over godkjente varmblodstravere på importsæd

Skrevet av Kari Hustad,  19.12.2012

Her følger lista over godkjente varmblodstravere som kan brukes på importsæd i 2013. Merk at det blir ny anledning til å søke om importsæd i forbindelse med kåringa på Bjerke 6.mars. Frist for å søke er 1.februar. Lista er oppdatert pr nov 2012 og du finner den her.