Kåringsklage forkastet

Skrevet av Kari Hustad,  19.12.2012

Klagenemnda for kåringsavgjørelser på kaldblods traver har behandlet klagen over vedtaket for Moe Argr. Klagen ble forkastet og vedtaket fra Biri av 10. nov blir stående. I dommerkortet skriver kåringsnemnda at begrunnelsen for avslaget er en samlet vurdering med vekt på svake unghesteprestasjoner som ikke oppveies av hingstens prestasjoner som eldre, spesielt vektlagt lav seiersprosent.