Merkevarebygging rundt de nasjonale hesterasene

Tidlig neste år starter et forprosjekt som skal se på merkevarebygging for de nasjonale hesterasene i Norge. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  07.12.2012

Hva forbinder du med hesterasene dølahest, fjordhest og nordlandshest/lyngshest? Og ikke minst - hva ønsker vi at folk skal tenke når de hører om dem? Merkevarebygging blir et viktig stikkord i tida framover for de nasjonale hesterasene våre. Og vi har dårlig tid - for mens hestetallet i Norge er rekordstort går bedekningstallene for de nasjonale rasene stadig nedover. For eksempel er det kun født 62 føll av nordlandshest/lyngshest i år her i Norge- og dermed i hele verden. Nordlandshest lyngshest under Hest på Toten 2012
Men engasjementet er stort i de tre raseorganisasjonene for å gjøre noe som kan snu trenden. Det er mye som skjer, og nylig ble styrene i de tre organisasjonene enig om å gå for et forprosjekt om merkevarebygging for de nasjonale hesterasene.
- Vi har jobbet aktivt med dette i hele høst, forteller avlsrådgiver Elin Furrevik ved NHS som koordinerer arbeidet. Forprosjektet er et ledd i å tydeliggjøre hvordan vi kan markedsføre hestene bedre. Vi ønsker også å kartlegge hvilke assosiasjoner folk både innenfor og utenfor hestemiljøene har til de tre rasene i dag. 

Merkevarebygging som stimulerer
Det finnes en rekke eksempler på vellykket merkevarebygging. Bak dem alle finnes det en bevisst strategi der man har satset langsiktig.  Man kan titte på vidt ulike produkter som Kari Traas kleskolleksjon, Coca Cola, Apple og faktisk islandshesten. 
- Vi har mange mål. Et av de viktigste er at de nasjonale hesterasene skal bli allemannseie- et slags norsk "må ha-produkt". Det krever at de blir mer attraktive i markedet. Det er her vi nå får drahjelp fra profesjonelle, forteller Elin.Elin Furrevik og dølahingsten Skrims Halvdan Svarte som eies av NHS.
De to er Nina Marianne Iversen og Leif Egil Hem som nå skal ta fatt på jobben. De er begge ansatt ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, ved Insituttt for samfunns-og næringslivsforskning. NHH er kjent for å ha stor faglig tyngde innenfor markedsføring og merkevarebygging.

Møter med hestefolket
Forprosjektet kommer i gang på nyåret, og forskerne vil ha flere møter med representanter for de tre raseorganisasjonene både i starten og underveis. Resultatet blir presentert for medlemmene i de tre organisasjonene i løpet av 2013. Forprosjektet koster koster 100 000 kr, og tas av de avlsstimulerende midlene som er øremerket arbeidet med handlingsplanen, bevilget av NHS.