Millionløft på NHS

BLIDE FJES PÅ STARUM: Landbruksminister Trygve Slagsvold Wedum flankert av ordfører Hans Seierstad og fylkesordfører Gro Lundby signerte en intensjonsavtale som kan gi 13 millioner friske kroner til NHS. Foto: Carl J.Sørheim, OA
Skrevet av Kari Hustad,  20.12.2012

Tre parter har i dag skrevet under på en intensjonsavtale som skal finansiere et nytt ridehus eventuelt i kombinasjon med ny stall på NHS. De tre partene er Landbruks-og Matdepartementet, Oppland fylkeskommune og Østre Toten kommune, og intensjonsavtalen har en samlet kostnadsramme på 13 millioner kroner.
- Jeg er opptatt av å øke kompetansen, og synes det er riktig å gi NHS et løft nå. Verken dagens staller eller ridehus holder tidsmessig standard, og fordi NHS fortsatt skal være et nasjonalt kompetansesenter er det nødvendig å legge anlegget på Starum bedre til rette, sier landbruksminister Trygve Slagsvold Vedum.
Bindende avtale om seks måneder
Sammen med fylkesordfører Gro Lundby og ordfører Hans Seierstad signerte de i ettermiddag en intensjonsavtale. Partene skal i løpet av første halvår arbeide for å finne en finansiell løsning, samtidig som NHS skal planlegge hvordan et nytt ridehus kan bygges, eventuelt i kombinasjon med nye staller.
Planen er at avtalen som ble inngått i dag avløses av en endelig og bindende avtale innen seks måneder.
En gledens dag
-For oss er dette en gledens dag, sier styreleder ved NHS, Anne Kathrine Fossum. Vi har betydelige voksesmerter etter at vi på få år har tredoblet tallet på studenter. Dette vil gjøre oss enda mer attraktive som studiested. Løftet styrker også samarbeidet vi har med Valle videregående skole gjennom at de 50 hestefagelevene der har deler av sin undervisning hos oss, avslutter Anne Kathrine Fossum.
Kjørt med hest og slede
Under besøket deltok også stortingsrepresentant Anne T. Wøien. Politikerne ble fraktet på skikkelig vis opp bakkene til Starum da kusk Øystein Bakken hadde spent de to dølahestene Starums Blessen og Starums Ajax for sleden. Det var tid til en liten omvisning i stall 11, en stall fra 1800-tallet som er fremdeles er i bruk. Landbruksministeren og følget hans fikk også med seg travtrenerstudent Andreas Opheim som presenterte sin prosjektoppgave med tema «Alternativ behandling av travhest».