Travtrenerstipend til Stine-nå venter USA

Travtrenerstudent Stine Myhre fikk høstens stipenbd på kr 4000 fra styreleder ved NHS, Anne Kathrine Fossum. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  28.12.2012

Under den tradisonelle julemiddagen for ansatte og studenter ved NHS ble det delt ut et stipend blant travtrenerstudentene. Stipendet er på kr 4000,- og gis av DNT og NHS. I kriteriene for stipendet heter det:
*Studenten viser gode sosiale ferdigheter og har en etisk bevissthet omkring sitt framtidige yrke
*Studenten er ansvarsfull og bidrar positivt med å utføre de ulike arbeidsoppgavene
*Studenten har gjennom studiet vist stor framgang
*Studenten er lojal og direkte i sin kommunikasjon

Dette semestret ble stipendet gitt til Stine Myhre, og det vil trolig komme godt med når Stine i begynnelsen av januar setter kursen mot USA og stall Smedshammer i New Jersey der Stine får jobbe med noen av verdens beste varmblodstravere. Her har hennes sambygding fra Østre Toten, Trond Smedshammer, slått seg opp til å bli en av USAs meste respekterte travtrenere.