Import av sæd

Føll av varmblods ridehest og varmblods traver på beite. Foto:Cecilie Bråthen
Skrevet av Kjersti Nerbråten,  02.02.2012

Retningslinjer og informasjon om bruk av importert sæd er oppdatert.

Generelle regler og priser som gjelder for alle raser.

Tilleggsinformasjon om egne regler for varmblods ridehest og varmblods traver.

Det skal søkes om bruk av importsæd på standard søknadsskjema i forkant av bedekning hvert år. Godkjenning gis for ett år av gangen. Søknadene behandles av kåringsnemnd for den enkelte rase og administreres av Norsk Hestesenter.

Søknadsskjemaet finner du her.