Rideskolen i full gang igjen

På Starum rideskole lærer rytterne ikke bare å ri men også å stelle hesten. Foto: Kari Hustad
Skrevet av Kari Hustad,  08.02.2012

Starum Rideskole har startet sesongen igjen. Rideskolen er til for at våre ridelærerstudenter skal praktisere i yrket sitt under kyndig veiledning av rideinstruktør ved NHS, Christien Kloos. Det er en viktig del av utdanningen å planlegge og gjennomføre timer for elevene i rideskolen.
- Elevene i rideskolen vår er for det mest barn og ungdom med en nedre aldersgrense på 8-9 år. Hver ettermiddag fra mandag til torsdag er det full aktivitet i stallen og i ridehuset. En dag i uka har vi et tilbud for de voksne rytterne, og her finnes ingen øvre aldersgrense, forteller Christien.

Hestene som brukes i rideskolen på Starum er dels eldre ridehester som har blitt brukt i ridelærerutdanningen tidligere. Flere av NHS' dølahester som brukes mye til kjøring fungerer også godt i rideskolen. At Starum er en øvingsrideskole reflekteres også i prisen, da timene her er en del lavere enn i andre rideskoler.