Styrereferat klart

Skrevet av Kari Hustad,  22.02.2012

På våre nettsider kan du lese hvilke saker NHS-styret arbeider med. Nå er møtereferatet fra årets første styremøte klart. Det kan du lese her.