Fagskoleutdanninger høsten 2012

Skrevet av Kari Hustad,  03.01.2012

Mange har allerede levert inn søknad på fagskoletilbudene ved NHS til høsten. I år tilbyr vi tre typer utdanninger: Ridelærer, travtrener og galopptrener. På våre fagskoleutdanninger har studentene rett til lån og stipend i Statens Lånekasse for Utdanning.
Søknadsfrist for alle studietilbudene er 15.april. Du finner søknadsskjema her.
Trond Clemmetsen instruerer* Ridelærerutdanningen har varighet i 1 1/2 år, og består av 3 moduler: Ridelærer (I) med oppstart høsten 2012, Ridelærer (II) og Ridelærer (III). Studentene tas opp til hele studiet, men de står fritt til å avslutte etter Ridelærer (I) eller Ridelærer (II). 
* Ridelærer (III) starter også til høsten. Her kan det bli ledige studieplasser som kan søkes av studenter som har avlagt Ridelærer (I) og Ridelærer (II).Innkjøring av åringer på Starum

* Travtrenerutdanningen har varighet i 1/2 år.

* Galopptrenerutdanningen (nylig godkjent som fagskoleutdanning) varer 1/2 år. Teoridelen holdes på Starum, mens den praktiske Løp på Øvrevolldelen foregår på Øvrevoll.
Vi kommer med nærmere detaljer her på nhest.no i løpet av januar. Da vil vi legge ut informasjon om innholdet i de ulike utdanningene, søknadsrutiner, pris og andre praktisk forhold.